Knygos Periodika Apie leidyklą Kontaktai
    
  Teisės mokslo ir praktikos žurnalas „Justitia“ leidžiamas nuo 1996 metų. Žurnalo redaktorių kolegija – žymūs Lietuvos teisės mokslininkai
ir praktikai, kuriantys Lietuvos teisės doktriną, atveriantys kelius i teisės mokslo ir praktikos pasaulio pažinimą.

Publikuojami straipsniai aktualiomis civilinės teisės, civilinio proceso, konstitucinės teisės, Europos Sąjungos teisės ir kitomis temomis; pateikiama Lietuvos teismų, Europos Teisingumo Teismo
ir Europos žmogaus teisių teismo praktika.

Nuo 2003 metų kartu su „Justitia“ leidžiamas žurnalas „Teisės žinios“, skirtas apžvelgti teisinio gyvenimo aktualijas ir įvykius.

Kviečiame prenumeruoti „Justitia“ ir „Teisės žinias“ 2007-iems metams!

  Redaktorių kolegija
 


Prof. habil. dr. V. MIKELĖNAS
(pirmininkas)


Prof. dr.
T. DAVULIS

Doc. dr.
G. GODA

Doc. dr.
D. JOČIENĖ

Prof. dr. E. V. KURAPKA

Prof. dr. (HP) V. MIZARAS
(vyriausiasis redaktorius)

Prof. habil. dr. V. NEKROŠIUS

Doc. dr. S. ŠEDBARAS

Prof. dr. E. ŠILEIKIS

Prof. habil. dr.
G. ŠVEDAS

Prof. dr. V. VALANČIUS© JUSTITIA, 2014