Knygos Periodika Apie leidyklą Kontaktai
        
  TEISĖS MOKSLO IR PRAKTIKOS ŽURNALAS


2014 m. T. | 79  
 
2014 m. T. | 79
 
    Finansų teisė
Laurynas Didžiulis
Finansų įstaigų profesinis konfidencialumas:
teisinio reglamentavimo ir taikymo klausimai


Tomas Ambrasas
Finansiniai susitarimai pagal bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą. Keletas probleminių aspektų

    Intelektinė nuosavybė
Paulius Jurčys, Toshiyuki Kono
Intelektinės nuosavybės teisių gynimas Japonijoje:
politiniai, ekonominiai ir teisiniai aspektai


    Tarptautinė teisė
Rimantas Daujotas
Lietuvos Respublikos dvišalių investicijų skatinimo ir apsaugos sutarčių skiriamieji bruožai

Rimantas Daujotas
Tarptautinės investicijų
sutarties pažeidimo nagrinėjimas
Lietuvos Respublikos teismuose


    Arbitražas
Albertas Šekštelo
Arbitražo sprendimo vykdymo problemos – ar reikalingi
vykdomieji raštai?


Greta Liutkutė
Arbitražo ir teismo jurisdikcijos santykis.
Viešasis interesas ar šalių valia?


    Teismų praktika

Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika


Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika


Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija


Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
ir Bendrojo Teismo sprendimų apžvalga


 
  Redaktorių kolegija
 


Prof. habil. dr. V. MIKELĖNAS
(pirmininkas)


Prof. dr.
T. DAVULIS

Doc. dr.
G. GODA

Doc. dr.
D. JOČIENĖ

Prof. dr. E. V. KURAPKA

Prof. dr. (HP) V. MIZARAS
(vyriausiasis redaktorius)

Prof. habil. dr. V. NEKROŠIUS

Doc. dr. S. ŠEDBARAS

Prof. dr. E. ŠILEIKIS

Prof. habil. dr.
G. ŠVEDAS

Prof. dr. V. VALANČIUSNuolaidos

Archyvas
© JUSTITIA, 2014