Knygos Periodika Apie leidyklą Kontaktai
        
  TEISĖS MOKSLO IR PRAKTIKOS ŽURNALAS


2004 m. T. 6 (54)  
 
2004 m. T. 6 (54)
 
    Civilinė teisė
V. Mikelėnas
Privatinės teisės vienodinimas Europos Sąjungoje:
laimėjimai ir perspektyvos

V. Nekrošius
Valdymo atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai Lietuvos civilinėje teisėje

    Civilinis procesas
R. Simaitis
Bylinėjimosi išlaidų samprata

    Europos Sąjungos teisė
V. Valančius
Lietuvos administraciniai teismai: pirmieji įspūdžiai taikant ES teisę

E. Kūris
Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Europos teisės iššūkiai

T. Birmontienė
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – integrali Sutarties
dėl Konstitucijos Europai dalis

    Šeimos teisė
P. S. Vitkevičius
Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pasibaigimas

    Informacinių technologijų teisė
D. Sauliūnas
Domenų vardų teisės problemos

    Teismų praktika
Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika

Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija

Europos Teisingumo Teismo praktikos apžvalga

 
 Temos
 
Administracinė teisė. Administracinis procesas
Advokatūra
Baudžiamoji teisė
Baudžiamasis procesas
Civilinė teisė
Civilinis procesas
Darbo teisė
Informacinės technologijos
Institucijos
Intelektinė nuosavybė
Europos Sąjungos teisė
Konstitucinė teisė
Kriminalistika
Notariatas
Recenzijos
Renginiai
Šeimos teisė
Tarptautinė teisė
Teisės aktai
Teisės istorija
Teisės kalbos kultūra
Teisės studijos
Teisės teorija
Teisinė etika
Teisinės sistemos reforma
Teisingumo ministerija
Teisininkų organizacijos
Teismai
Teismų praktika
Žmogaus teisės
Karjera
Sveikatos teisė
Socialinės apsaugos teisė
Draudimo sutarčių teisė
Teisės teorija ir istorija
Privatinė teisė
Finansų teisė
Arbitražas
Konkurencijos teisė
Mokesčių teisė
Socialinių tinklų teorija
Žemės teisė
Viešoji teisė
Bankroto teisė


Nuolaidos

Archyvas
© JUSTITIA, 2014